Zij zorgen, wij BEDANKEN.

Dank aan alle Zorgmedewerkers

Stichting Dank Helden van de Zorg wil alle zorgmedewerkers bedanken voor hun geweldige, niet aflatende inzet bij de verzorging van patiënten die getroffen zijn door de coronapandemie. Dank aan artsen, verpleegkundigen, IC medewerkers, ambulancepersoneel, schoonmakers, personeel en vrijwilligers van verzorgingstehuizen.

Zij hebben met volle inzet en risico voor de eigen gezondheid een ongelofelijke prestatie geleverd.

Daarnaast willen wij aandacht schenken aan de slachtoffers van deze pandemie. 

Voor dit doel  wordt op 8 september 2021 door H.K.H. Prinses Margriet, tezamen met een IC-medewerker en een nabestaande, een prachtig bronzen beeld onthuld dat ontworpen is door de bekende Nederlandse Kunstenaar Kees Verkade. Het bleek na zijn plotselinge overlijden in december 2020 zijn laatste creatie te zijn. Het beeld komt te staan in de Oisterwijkse Bossen en Vennen, Groot Speijck. Deze plek zal ook een gedenkplek worden voor de nabestaanden van de slachtoffers die alsgevolg van de coronapandemie zijn overleden. Omroep Max zal op 8 september vanaf 15:00 uur in een live tv-uitzending uitgebreid verslag doen van dit bijzondere feit. 

Uit elke provincie zijn door het bestuur twee zorginstellingen geselecteerd, een ziekenhuis en een verzorgingstehuis. Deze worden uitgenodigd om elk 5 zorgmedewerkers naar de onthulling af te vaardigen. Aanwezigheid kan dus alleen op uitnodiging. De dag na de onthulling zal Groot Speijck voor iedereen toegankelijk zijn. 

Naast de onthulling van het beeld  zullen ruim 3.000 zorginstellingen in Nederland een prachtige afbeelding van het beeld ontvangen. Op deze wijze kunnen medewerkers, patiënten, bewoners en bezoekers kennis nemen van deze dankbetuiging en herdenking van de slachtoffers van deze Covid-19 pandemie.

Altijd antwoord Veelgestelde vragen

Waarom is de Stichting Dank Helden van de Zorg opgericht?

ALLE zorgmedewerkers in Nederland hebben hun commitment getoond en gaan met risico voor hun eigen gezondheid onvermoeid verder met zorg te verlenen. Daarnaast zijn er veel slachtoffers te betreuren als gevolg van de coronapandemie. De Stichting gaat een plek creëren waar de zorgmedewerkers worden bedankt en ook de slachtoffers worden herdacht.

Waar bestaat de actie uit ?

Er wordt een prachtig bronzen beeld geplaatst in de Oisterwijkse Bossen en Vennen, Groot Speijck. Het beeld wordt onthuld door H.K.H. Prinses Margriet tezamen met een IC-medewerker en een nabestaande. Op deze plek worden zorgmedewerkers bedankt en tevens is dit een gedenkplek voor de slachtoffers. Het beeld is ontworpen door de bekende Nederlandse Kunstenaar Kees Verkade. Tevens ontvangen ruim 3.000 zorginstellingen een bijzondere afbeelding.  

Kan elke zorgmedewerker bij de onthulling aanwezig zijn ?

Door de beperking van het aantal gasten heeft het bestuur keuzes moeten maken.  Natuurlijk willen wij graag een grote groep zorgmedewerkers aanwezig laten zijn. Het bestuur heeft daarom uit elke provincie random een ziekenhuis en een verzorgingstehuis geselecteerd. Hiermee wordt door het bestuur contact opgenomen. Per zorginstelling worden 5 zorgmedewerkers uitgenodigd om naar de onthulling te komen. Totaal zullen maximaal 120 zorgmedewerkers aanwezig kunnen zijn. Dit kan dus alleen op uitnodiging. De dag na de onthulling is het natuurpark voor ieder vrij toegankelijk.