Zij zorgen, wij geven. Doe je mee?

Namens heel Nederland Nationaal Cadeau

**** In de uitzending van Tijd voor MAX is de kleinere versie van het beeld van Kees Verkade getoond. Hierop hebben veel potentiele kopers zich gemeld. Dat is natuurlijk fantastich. Omdat het hier om een kunstwerk gaat zijn er maar 12 beelden beschikbaar. Deze zijn nu uitverkocht. Alle aanvragers ontvangen persoonllijk bericht over de status van hun aanvraag. ****

Stichting Dank Helden van de zorg wil alle slachtoffers van de coronapandemie herdenken door het oprichten van een standbeeld en rond dit standbeeld een ontmoetingsplek creëren. Op deze plek willen wij ook ALLE mensen die betrokken zijn bij de bestrijding van de coronacrises en werkzaam zijn in de zorgsector in Nederland zoals in zieken- en bejaardenhuizen, eerste lijn zorg, ambulances en schoonmakers etc. etc. bedanken voor hun niet aflatende inzet. Het standbeeld is ontworpen  door de beroemde Nederlandse kunstenaar Kees Verkade. Dit zal geplaatst worden in een parkachtige omgeving. De werkdruk in de zorg is enorm toegenomen. De zorgmedewerkers gaan door, zelfs bij een verhoogd risico voor eigen gezondheid. Zij verdienen een “groots dank je wel” namens de gehele Nederlandse bevolking. In samenwerking met omroep MAX, willen wij een herdenking- en bedankavond organiseren voor alle zorgmedewerkers in Nederland.

Help ons mee om dit Nationale Cadeau en deze bedankavond mogelijk te maken en doneer.

Wil jij in het bijzonder iemand bedanken, plaats dan een persoonlijke boodschap onder de button 'Ja, ik wil doneren'. Al deze bedankjes worden zichtbaar gemaakt via onze social media kanalen.

Altijd antwoord Veelgestelde vragen

Waarom is de Stichting Dank Helden van de Zorg opgericht?

Als gevolg van de Coronapandemie zijn ruim 6000 patiënten in Nederland overleden. Daarnaast hebben ALLE zorgmedewerkers in Nederland hun commitment getoond en gaan met risico voor hun eigen gezondheid onvermoeid verder met zorg te verlenen. De stichting wil een plek creëren waar de slachtoffers worden herdacht en de zorgmedewerkers worden bedankt. Deze hebben recht op onze onvoorwaardelijke steun en wij willen als Stichting uit naam van alle Nederlanders hen dan ook  een extra blijk van waardering geven.

Waar bestaat deze extra waardering uit ?

Door het plaatsten van een prachtig beeld in een parkachtige omgeving wordt een plek ter nagedachtenis voor de slachtoffers gecreëerd en tevens wordt dit een bedankplek voor alle zorgmedewerkers. Het beeld is ontworpen door de bekende Nederlandse Kunstenaar Kees Verkade en verbeeld afscheid van de coronapandemie en op naar een nieuwe prachtige toekomst.   

Wie verstaat de Stichting onder alle zorgmedewerkers ?

Alle medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn  in ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen, eerste hulpdiensten, ambulancemedewerkers en schoonmakers die te maken hebben gehad met de hulp en verpleging van patiënten, die getroffen zijn door het Corona virus.