Altijd antwoord Veelgestelde vragen

Waarom is de Stichting Dank Helden van de Zorg opgericht?

Als gevolg van de Coronapandemie zijn ruim 6000 patiënten in Nederland overleden. Daarnaast hebben ALLE zorgmedewerkers in Nederland hun commitment getoond en gaan met risico voor hun eigen gezondheid onvermoeid verder met zorg te verlenen. De stichting wil een plek creëren waar de slachtoffers worden herdacht en de zorgmedewerkers worden bedankt. Deze hebben recht op onze onvoorwaardelijke steun en wij willen als Stichting uit naam van alle Nederlanders hen dan ook  een extra blijk van waardering geven.

Waar bestaat deze extra waardering uit ?

Door het plaatsten van een prachtig beeld in een parkachtige omgeving wordt een plek ter nagedachtenis voor de slachtoffers gecreëerd en tevens wordt dit een bedankplek voor alle zorgmedewerkers. Het beeld is ontworpen door de bekende Nederlandse Kunstenaar Kees Verkade en verbeeld afscheid van de coronapandemie en op naar een nieuwe prachtige toekomst.   

Wie verstaat de Stichting onder alle zorgmedewerkers ?

Alle medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn  in ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen, eerste hulpdiensten, ambulancemedewerkers en schoonmakers die te maken hebben gehad met de hulp en verpleging van patiënten, die getroffen zijn door het Corona virus. 

Hoeveel zorgmedewerkers zijn werkzaam in deze sector ?

Voorzichtige tellingen geven aan dat het hier om meer dan 1 miljoen mensen.

Waar komt deze herdenking- en bedankplek ?

In samenwerking met Natuurmonumenten wordt een bestaand park geselecteerd waar deze herdenking- en bedankplek wordt gecreëerd. De plek zal vrij toegankelijk zijn en op een goed bereikbare plek komen. De exacte plek zullen wij later bekend maken. 

Hoe denkt U als Stichting de hiervoor benodigde gelden bij elkaar te krijgen?

Hiervoor zullen wij een wij een landelijke mediacampagne starten waarbij wij het Nederlandse volk vragen om te doneren om dit initiatief mogelijk te maken. 

Hoe wordt bekend gemaakt wat het resultaat is van deze campagne ?

Via deze site wordt de voortgang van de actie bekend gemaakt. 

Wordt het bestuur van de Stichting op enigerlei wijze beloond voor hun werkzaamheden ?

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen enkele geldelijke vergoeding voor haar werkzaamheden. Zij zetten zich maximaal in om van deze Nationale actie een geweldig succes te maken

Wie ondersteunen Stichting Dank Helden van de Zorg ?

Als media partners krijgen wij steun van Omroep Max. Wij hebben verder een groot aantal bekende Nederlanders als Ambassadeur en in de Raad van Advies mogen verwelkomen. Zij ondersteunen met hun naam, kennis en netwerk van onze actie van harte.