Altijd antwoord Veelgestelde vragen

Waarom is de Stichting Dank Helden van de Zorg opgericht?

ALLE zorgmedewerkers in Nederland hebben hun commitment getoond en gaan met risico voor hun eigen gezondheid onvermoeid verder met zorg te verlenen. Daarnaast zijn er veel slachtoffers te betreuren als gevolg van de coronapandemie. De Stichting gaat een plek creëren waar de zorgmedewerkers worden bedankt en ook de slachtoffers worden herdacht. 

Waar bestaat de actie uit ?

Er wordt een prachtig bronzen beeld geplaatst in de Oisterwijkse Bossen en Vennen, Groot Speijck. Het beeld wordt onthuld door H.K.H. Prinses Margriet tezamen met een IC- medewerker en een nabestaande. Op deze plek worden zorgmedewerkers bedankt en tevens is dit een gedenkplek voor de slachtoffers. Het beeld is ontworpen door de bekende Nederlandse Kunstenaar Kees Verkade. Tevens ontvangen ruim 3.000 zorginstellingen een bijzondere afbeelding.  

Kan elke zorgmedewerker aanwezig zijn bij de onthulling ?

Door de beperking van het aantal gasten heeft het bestuur keuzes moeten maken.  Natuurlijk willen wij graag een grote groep zorgmedewerkers aanwezig laten zijn. Het bestuur heeft daarom uit elke provincie random een ziekenhuis en een verzorgingstehuis geselecteerd. Hiermee wordt door het bestuur contact opgenomen. Per zorginstelling worden 5 zorgmedewerkers uitgenodigd om naar de onthulling te komen. Totaal zullen maximaal 120 zorgmedewerkers aanwezig kunnen zijn. Dit kan dus alleen op uitnodiging. De dag na de onthulling is het natuurpark voor ieder vrij toegankelijk. 

Wie verstaat de Stichting onder alle zorgmedewerkers ?

Alle medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn in zorginstellingen, zoals bijv. ziekenhuizen, zoals bejaarden- en verzorgingstehuizen, eerste hulpdiensten, ambulancemedewerkers, schoonmakers enz. enz. Allen die te maken hebben en/of hebben gehad met de hulp en verpleging van patiënten, die getroffen zijn door het coronavirus. 

Hoeveel zorgmedewerkers zijn werkzaam in deze sector ?

Voorzichtige tellingen geven aan dat het hier om meer dan 1 miljoen mensen gaat.

Waar komt deze herdenking- en bedankplek ?

Het beeld en de herdenkingsplek komen in de Oisterwijkse Bossen en Vennen, Groot Speijck.  De dag na de onthulling zal deze plek vrij toegankelijk zijn.  

Hoe krijgt de Stichting het benodigde geld bij elkaar ?

In nauwe samenwerking met Kees Verkade zijn er ook twaalf kleine beelden gemaakt. Deze beelden zijn verkocht en met de opbrengst hiervan is het grote beeld betaald. Daarnaast hebben een aantal sponsoren geld aan de Stichting gedoneerd en ook hebben een aantal bedrijven/organisaties belangeloze samenwerking aangeboden. Voor de productie van de afbeelding is een bijzondere samenwerking ontstaan met zorgverzekeraar DSW.  Ook kan iedereen een donatie doen aan de Stichting via de toets 'Doneer nu'. 

Wat verstaat de Stichting onder afbeelding ?

Na de onthulling van het beeld ontvangen ruim 3.000 zorginstellingen een bijzondere afbeelding met het verzoek om deze in een publieke ruimte op te hangen. Op deze wijze kunnen medewerkers, patiënten, bewoners en bezoekers kennis nemen van deze dankbetuiging en herdenking van de Covid-19 pandemie. 

Wordt het bestuur van de Stichting op enigerlei wijze beloond voor hun werkzaamheden ?

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen enkele geldelijke vergoeding voor haar werkzaamheden. Zij zetten zich maximaal in om van deze actie een geweldig succes te maken

Wie ondersteunen Stichting Dank Helden van de Zorg ?

Als media partners krijgen wij steun van Omroep Max. Wij hebben verder een groot aantal bekende Nederlanders als Ambassadeur en in de Raad van Advies mogen verwelkomen. Zij ondersteunen met hun naam, kennis en netwerk van onze actie van harte.