Salutifera Unitas

Dank aan alle Zorgmedewerkers

Stichting Dank Helden van de Zorg wil alle zorgmedewerkers bedanken voor hun geweldige, niet aflatende inzet bij de verzorging van patiënten die getroffen zijn door de coronapandemie. Dank aan artsen, verpleegkundigen, IC medewerkers, ambulancepersoneel, schoonmakers, personeel en vrijwilligers van verzorgingstehuizen.

Zij hebben met volle inzet en risico voor de eigen gezondheid een ongelofelijke prestatie geleverd.

Daarnaast willen wij aandacht schenken aan de slachtoffers van deze pandemie. 

Voor dit doel is op 8 september 2021 door H.K.H. Prinses Margriet, tezamen met een IC-medewerker en een nabestaande, een prachtig bronzen beeld onthuld dat ontworpen is door de bekende Nederlandse Kunstenaar Kees Verkade. Het bleek na zijn plotselinge overlijden in december 2020 zijn laatste creatie te zijn. Het beeld staat in de Oisterwijkse Bossen en Vennen, Groot Speijck. Deze plek is ook een gedenkplek voor de nabestaanden van de slachtoffers die alsgevolg van de coronapandemie zijn overleden. Omroep Max heeft op 8 september vanaf in een live tv-uitzending uitgebreid verslag gedaan van dit bijzondere feit. 

Uit elke provincie zijn door het bestuur twee zorginstellingen geselecteerd, een ziekenhuis en een verzorgingstehuis.

Hierdoor was er een prachtige vertegewoordiging van zorgmedwerkers uit het hele land aanwezig. 

Naast de onthulling van het beeld  zijn aan ruim 3.000 zorginstellingen in Nederland een prachtige afbeelding van het beeld verstuurd. Op deze wijze kunnen medewerkers, patiënten, bewoners en bezoekers kennis nemen van deze dankbetuiging en herdenking van de slachtoffers van deze Covid-19 pandemie.

Altijd antwoord Veelgestelde vragen