Ons Doel

De zorgmedewerkers in Nederland tonen al jaren hun inzet en betrokkenheid. Iedereen kent de voorbeelden waaruit blijkt dat werken in de zorg voor velen een zware taak is. De Corona Pandemie vraagt van onze zorgmedewerkers nog veel meer. De werkdruk in de zorg is sterk toegenomen en ook nu gaan de zorgmedewerkers door, zelfs met een verhoogd risico voor hun eigen gezondheid. Dit toont een enorme betrokkenheid. Stichting Dank Helden van de Zorg (SDHvdZ) wil daarom graag alle zorgmedewerkers in Nederland een extra blijk van waardering geven voor hun enorme inspanningen zoals zij die altijd al leveren maar in het bijzonder onder deze huidige, moeilijke omstandigheden. Zij verdienen een groots dank je wel. Een dank je wel namens de hele Nederlandse bevolking. Het doel van SDHvdZ is om voor iedere zorgmedewerker, naast een hartverwarmend dank je wel, ook een “Dank je wel bon” van minimaal € 50,- ter beschikking te stellen. De “Dank je wel bon” kan verzilverd worden bij een groot aantal partners die dit initiatief mede mogelijk maken. Gedacht wordt aan o.a. pretparken, theaters, bioscopen, horeca, non-food bedrijven. Om dit doel te bereiken zal er een landelijke inzamelingsactie worden gestart onder alle Nederlanders.